8 pcs et Tous les sashimis sont accompagnés de riz nature .

81. Sashlml saumon
9,00

82. Sashimi thon
10,00

83. Sashimi duo
9,00

84. Sashimi dorade
9,00

85. Sashimi trio
12,50

(12p)