8 pcs

71. Cristal tempura
6,00

8 pcs

72. Cristal végé
6,00

8 pcs

73. Cristal avocat saumon
6,00

8 pcs

74. Cristal avocat thon
6,00

8 pcs

75. Cristal avocat surimi
5,50

8 pcs

76. Cristal avocat crevette
6,00

8 pcs

77. Cristal épicé saumon
6,00

8 pcs

78. Cristal épicé thon
6,20

8 pcs